Thursday , June 20 2024

ኣብ ሓሙሳ ዓመታት ሓንሳብ ዝኽሰት ምዕልቕላቕ ሩባ ቶርኖ ተኸሲቱ።

ኣብ ዶብ ፊንላንድን ሽወደንን ዝርከብ ሩባ ቶርኖ ካብቲ ንቡር ጽፍሑ ብሓሙሽተ ሜትሮ ምልዓሉ ተገሊጹ። ምኽንያት እዚ ዘይንቡር
ወሰኽ ድማ ብሰንኪ ምውሳኽ ሙቐት ዓለምናን ክሊማዊ ለውጢን ዝኽሰት ዘሎ ምምካኽ ውርጪን ዝናብን እዩ ተባሂሉ’ሎ።
ኣብ 1968 እውን ተመሳሳሊ ምዕልቕላቕ ኣጋጢሙ ምንባሩ፡ እዚ ኣብ ዘመን ክልተ ሳዕ ጥራይ ዝኽሰት ተርእዮ ምዃኑን ዝገለጸ
ኣገልግሎት ክሊማ ሽወደን (SMHI)፥ ቀይሕ ናይ መጠንቀቕታ ምክልት ኣውጺኡ’ሎ። እዚ መጠንቀቕታ ን ታሕተዋይ ኣፍ ሩባ
ቶርኔ ዝምልከት ምዃኑ ኣብቲ ትካል ክኢላ ሃይድሮሎጂ ኒና ቦሻርድ ኣመልኪታ’ላ። እዚ መጠንቀቕታ ኣብ ክፍላት ፒተን ካሊክስን
እውን ክውዕል እዩ ተባሂሉ’ሎ።
ኣብ ኖርቦተን ብምኽንያት እዚክስት መንገድታት ተዓጽዮም ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ኸኣ ውሕጅ ከም ዘዕለቕለቖም ጋዜጠኛ ሬድዮ
ሽወደን ኣህቲ ኣሳ ጸብጺቡ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com