Friday , July 12 2024

ኣብ መንጐ ዋሺንተንን ቤይጂንግን ዘሎ ጽንኲር ውድድር ንግድ ኣብ ቻይና ንዝርከባ ኲባንያታት ሽወደን ጸልዩወን ተባሂሉ።

ብመሰረት ቢዝነስ ሽወደን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ መንጐ ዋሺንተንን ቤይጂንግን ዘሎ ጽንኲር ውድድር ንግድ ኣብ ቻይና ንዝርከባ ኲባንያታት ሽወደን ጸልዩወን ኣሎ። ኣብ ከክልተ ዓመት ዘ ፋውንዴሽን ምስ ኤምባሲ ሽወደን ኣብ ቻይና ብምትሕብባር ቆንስል ቻይና ኣብታ ሃገር ዘለዋ ኲባንያታት ሽወደን ኣብ ከመይ ዝበለ ኲነታት ስራሕ ምህላወን ይምርምርን ጸብጻብ የቕርብን እዩ።

ካብዘን ኣብ ቻይና ዝርከባ ኲባንያታት ሽወደን እተን ሓደ ሲሶ ዝኾና በዚ ቅጥዒ ዘይብሉ ውድድር ኣመሪካን ቻይናን ተሃሲና ኣለና ክብላ ጸብጻብ ኣቕሪበን ኣለዋ። እዚ ዳህሳስ ንሚእቲ ኲባንያታት ዝሸፈነ ምዃኑ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺቡ’ሎ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ እዚ ቊጽሪ ብዕጽፊ ምዝያዱን ክልተ ሲሶ ኲባንያታት በዚ ኲነታት ተጸልየን ምህላወን ምግላጸን እውን ተመልኪቱ’ሎ።

እዘን ኲባንያታት ምውሳኽ ጒምሩኽን ቀረጽን ብፍላይ ዓቢ መንጸሮር ኮይኑወን ምህላዉ ገሊጸን ኣለዋ። ሓድሽ እገዳ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ካብ መስከረም 1 ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ምውዓሉ ዝዝከር እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com