Sunday , June 16 2024
National Palace in Kuala Lumpur, Malaysia (AP Photo/FL Wong) XKL105

ኣብ ማሌዥያ፡ ዝነበረ መንግስቲ ፈሪሱ

ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ፖለቲካዊ ቅልውላው፡ መንግስቲ ማሌዥያ፡ ናብ ምውዳቕ ገጹ ተገማጊሙ ምህላዉ ተገሊጹ። በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር፡ ሙሕየዲን ያሲን፡ ንንጉስ እታ ሃገር፡ ብዛዕባ ምውዳቕ መንግስቲ ሓበሬታ ምሃቡ ምንጪታት ቤትመንግስቲ ኩዋላ ሉምፑር ሓቢሮም ክብል ተተ ኣቃሊሑ።

ሙሕየዲን፡ ብሰኑይ ናብቲ ንጉስ (ሱልጣን) ዓብዱላ ዝርከበሉ ቤት መንግስቲ፡ ክበጽሕ ከም እተራእየ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።

ን 17 ኣዋርሕ ዝጸንሐ መሪሕነት ሙሕየዲን፡ ብሕድሕዳዊ ዘይምስምማዕ ዝተሰነየ ምንባሩን ኣብ ባይቶ ዝነበሮ ዝበዝሐ ደገፍ ከም ዝሰኣነነ እዩ ዝግለጽ።

ብድሕሪ’ዚ፡ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ርጉጽ ኣይኮነን ። ክሳብ ተተካኢ ዝርከብ ሙሕየዲን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከም ዝኽእል ግና ተፈሊጡ’ሎ።

ሱልጣን ዓብዱላ፡ ካብ ኣባላት ባይቶ እታ ሃገር፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ዝኽእል ሰብ ክመዝዝ ስልጣን እኳ እንተሃለዎ፡ ዝብዝሐ ደገፍ ዘለዎ ግና ዛጊት ኣይተረኽበን እዩ ዝበሃል ዘሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com