Sunday , June 16 2024

ኣብ ራስያ እተዋፈሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣርላንድ ተታሒዞም ተባሂሉ።

ፖሊስ ኣብ መርበብ ሓበሬታኦም ኣብ ዝዘርግሕዎ ዜና ኣብ ወርሓ ታሕሳስ ናይ ዝተሰናበትናያ ዓመት ኣብ ኣህጒራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣርላንድ ገበን ዝፈጸሙ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዉ ገሊጹ’ሎ። እቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ምእታው መስርሕ ከም ዝጀመረን ብውዱብ ምትሕብባር ኣካላት እቲ ስራሕ ክሳለጥ ምኽኣሉን ፖሊስ ኣመልኪቶም። “ዝሰፍሐ መርመራ ጀሚርና ብምህላውና ቀጻሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ሰባት ክህልዉ እዮም” ክትብል ሓላፊት እቲ ኣሃዱ ጒጅለ ዶባት ሞኒካ ክሩገር ገሊጻ። ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ መርመራታት ኣባይቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ስቶክሆልም ምክያዶም ተፈሊጡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com