Tuesday , June 25 2024

ኣብ ስቶክሆሎም: መርዛማት ዝኾኑ ኣትማን ተራእዮም

ኣብ ከባቢ ኩንግሰንገን (Kungsängen): ስቶክሆሎም: መርዛማት ዝኾኑ ኣትማን ፋሕ ኢሎም ብምህላዎም: ብዙሓት ሰባት ናብ ምምሕዳር ከተማ ክድውሉ ከምዝወዓሉ ተፈሊጡ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
ተለቪዥን ሽወደን ብወገኑ: ሓንቲ ሰበይቲ: ንግሆ ካብ ድቃሳ ተንሲኣ: ቡን ከተዳሉ ኣብ ትቀራረበሉ ዝነበረት እዋን: ኣብ ትሕቲ መፍልሒ ቡና: ዓሌት ሁጎርማር (huggormar) ዝኾነ ተመን ከምዝጸናሓ ዝሕብር ዛንታ ከም ዘመሓላለፈ ተፈሊጡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com