Friday , July 12 2024
Credit: Mickan Mörk/TT

ኣብ ሶደርታልየ ሓደ መንእሰይ ብጥይት ተቐቲሉ

ኣብ ሶደርታልየ ኣብ ዕድመ 20ታት ዝርከብ መንእሰይ ብጥይት ተቐቲሉ። ሎም ሰሉስ ኣብ ከባቢ ብሎምባካ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቲ ብኸቢድ ቆሲሉ ዝተረኽበ እቲ መንእሰይ ድሒሩ ኣብ ሆስፒታል ተወሲዱ እዩ ሞይቱ። መርመራ ቅትለት ዝጀመረ ፖሊስ፡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣይኣተወን ክብል ገሊጹ’ሎ። ዝሓለፈ ቀውዒ ሓደ ህጻን ብሰንኪ ቲክ-ቦርን ኤንሰፋላይትስ፣ TBE ዝመጽእ ሕማም መኒንጅይትስ ተጠቒዑ ከም ዝሞተ ሬድዮ ሽወደን ፒ4 ኣፕላንድ ጸብጺባ’ላ።

እቲ ብሕማም ርእሲ እናተሳቐየ ናብ ክፍሊ ሓደጋን ህጹጽ ረድኤትን ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላ ዝመጸ ህጻን፡ መርመራ ስነ-ኣእምሮን ራጂን እኳ እንተተገብረሉ ዘይንቡር ነገር ምስ ዘይተረኽበ ተነጊርዎ እዩ ናብ ገዝኡ ተላኢኹ። ንጽባሒቱ ግን እቲ ህጻን ምስፋጥ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ናይቲ ሆስፒታል ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ኣትዩ ሕክምናኳ እንተተገብረሉ ክድሕን ኣይከኣለን። እቲ ህጻን ምሉእ ብምሉእ ኣንጻር TBE ክቱብ እዩ ኔሩ ክብል P4 Uppland ሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com