Friday , May 31 2024
Credit: Jonas Ekströmer/TT

ኣብ ሽወደን ዝነውሐን ዝኸበረን መስርሕ ፍርዲ ይጅምር።

እቲ ኣብ ታሪኽ ዝነውሐን ዝኸበረን እተባህለ መጋብኣያ ቤት ፍርዲ ሽወደን ሎሚ ጀሚሩ። ክልተ ላዕለዎት ወከልቲ ነበር ሉንዲን
ኦይል፡ ልዕሊ 20 ዓመታት ይገብር ብወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳንን መሻርኽቱ ምልሻ ጃንጃዊድን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈጸመ ከቢድ
ገበናት ኲናት ተሓባባርኩም ተባሂሎም ተኸሲሶም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ገበን ኣይወዓልናዮን ክብሉ ናይ እምነት ክሕደት ቃሎም
ሂቦም ኣለዉ።

 

Credit: Jonas Ekströmer/TT

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com