Thursday , October 5 2023
Breaking News

ኣብ ቫርበሪ ናይ ጒጅለ መንበሪ ንምርካብ ዝወሰደ ግዜ ካሕሳ ክኽፈሎ ይሕተት።

ኣብ ቫርበሪ እትርከብ ሰበይቲ ኣብ ጥሪ 2017 ናይ ጒጅለ መንበሪ እኳ እንተቐረበላ ዘይምቕባላ ተገሊጹ።

መርማሪ ኣገልግሎት ጥዕናን ክንክንን ምምሕዳር ከተማ ቫርበርግ በቲ ዝተፈጥረ ምድንጓይ ናይ 1.2 ሚልዮን ክሮነር ካሓሳ ክኸፍል ጸዊዑ’ሎ።

እታ ሰበይቲ ዛጊት ናይ ሓባር መንበሪ ዘይረኸበትሉ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ምንም ባዶ ቦታ ብዘይምንባሩ ቤተሰባ ክኣ ናብ ካልእ ምምሕዳር ከተማ ከትከይድ ድሌት ስለዘይነበሮም እዩ ተባሂሉ’ሎ።

እታ ሰበይቲ ብምኽንያት እቲ ዝተፈጥረ ምግንጓይ ክሳብ ሕጂ ምስ ወለዳ ኣላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com