Tuesday , July 16 2024
SIMON MAINA

ኣብ ነፋሪት፡ እናተዋዘየ “ቦምባ” ዝበለ ኢትዮጵያዊ ተኣሲሩ

ኣብ ነፋሪት ክትዋዘዩ ኢልኩም እተውጽእዎ ቃል፡መዘዝ ከስዕበለይ ይኽእልኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ?

ሓደ ኢትዮጵያዊ፡ ኣብ ነፋሪት እናተዋዘየ “ቦምባ” ስለዝበለ፡ ንኣርባዕተ ወርሒ ንኽእሰር ተፈሪዱ።

እዚ ጪፍራየ በቀለ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ፡ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ፡ ካብ ናይሮቢ ናብ ጆሃንስበርግ ንምብራር ነፋሪት ኣብ ዝሳፈረሉ፡ “ቦምባ” ኢሉ ስለዝተዋዘየ እዩ ተኣሲሩ።

ሓንቲ ኣሳሳዪት ቁጽጽር ኣብ እትገብረሉ እዋን “እንታይ ዘፍርሕ ኣሎ? ቦምባ ድዩ መሲሉኪ?” ብምባል እዩ ንዋዛ ተዛሪቡዋ።

እታ ኣሳሳዪት ምስ መሳርሕታ ተላዚባ፡ ነቲ ኣብራሪ ነፋሪት ድማ ስለዝሓበረትሉ፡ እታ ክትብገስ ጀሚራ ዝነበረት ነፋሪት ንድሕሪት ተመሊሳ ደው ክትብል ድሕሪ ምግባር፡ ኩሎም ገያሾ ክወርዱ ተገይሩ። እቲ በረራ ድማ ተሰሪዙ።

እቲ ንኣዋርሕ ኣብ መደብር ፖሊስ ዝጸንሐ ኢትዮጵያዊ፡ ብዓርቢ ንኣርባዕተ ወርሒ ንኽእሰር ተፈሪድዎ።

ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ሓድሽ ኣይኮነን። ቅድሚ ሽድሽተ ዓመታት፡ ኣብ ዓለምለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ጆን ኦፍ ኬኔዲ፡ ሓደ ውልቀሰብ ንመሓዝኡ “ቦምብ” ዝብል ቃል ክዛረብ ዝሰምዖ ሓደ ናይ ጸጥታ ሰራሕተኛ፡ ኣብ ቀይዲ ኣውዒልዎ ነይሩ።

እቲ ውልቀ ሰብ ግን ብዛዕባ “ቦምብ” ዝበሃል ሳንድዊች እዩ ዘዕልል ነይሩ።

ኣብ 2004 ድማ ሓንቲ እንግሊዛዊት ተምሃሪት፡ ኣብ ሻንጣኣ ‘ቦምባ’ ከምዘሎ ኣምሲላ እናተዋዘየት ብምዝራባ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለት ኮይና፡ ጸኒሓ ግና ይቕረታ ሓቲታ።

ምንጪ:  bbc tigrinya


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com