Tuesday , June 25 2024
Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040

ኣብ ናይ ቅትለት ገበናት፡ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ጥርጡራት ኮይኖም ተረኺቦም

ፖሊስ ምምሕዳር ስቶክሆሎም፡ ካብ 80 ክሳብ 90 ዝኾኑ ብጉዳይ ቅትለትን ፈተነ ቅትለት ኣመልኪቱ፡ መርመራታት ገበን የካይድ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ኣብ ኣስታት 20 ዝኾኑ ጉዳያት፡ ትሕተ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ ከም ጥርጡራት ቀሪቦም ከምዘለዉ ማዕከን ዜና SVT  ስቶክሆሎም ገሊጹ ክብል ተተ ሓቢሩ።

ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ፡ ኣብ ኡፕላንድስ ቬስቢ ዘጋጠመት ፍልይቲ ኣጋጣሚ ድማ፡ ሓደ ወዲ 13 ዓመት ህጻን፡ ንሓደ መንእሰይ፡ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ርእሱ፡ ቶኲሱ ከምዝቐተሎ፡ መርማሪ ፖሊስ ሶለንቱና፡ ማርቲን ዋሊን፡ ን SVT ሓቢሩ። እቲ ህጻን፡ ኣብቲ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህጻናት ዝቕየድሉ ቦታ፡ ከምዝኣተወ ተገሊጹ።

መብዛሕትኦም ብገበን ተጠርጢሮም እሞ ነጻ ዝተለቁ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ህጻናት፡ ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ርክብ ከምዘለዎም ዝፍለጥ እዩ።

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com