Sunday , June 16 2024

ኣብ ከተማ ኖርሾፒንግ ሓደ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ተቐቲሉ።

ኣብ ከተማ ኖርሾፒንግ ኣብ ኢንገልስታ ዝርከብ ኣፍደገ ሓደ ቤት መግቢ ኣብ ከባቢ ሰዓት 23,00 ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንሕስያ ብዘይብሉ መገዲ ሓደ ወዲ 40 ዓመት ሰብ ብዝተተኮሰሉ ተያይቲ ሂወቱ ከምዝሓለፈ ፖሊስ ሓቢሮም።
ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመሉ ቦታ ከምዝተሓጽረን መዋቲ ብፖሊስ ዝተፈለጠን ኣብ መዝገብ ገበን ዝጸንሐ ከምዝኾነን፣ እቲ ቦታ ስጋብ ሎሚ ንግሆ ንተክኒካዊ ምርመራ ተሓጺሩ ከምዝጸንሐ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዛጊት በቲ ፍጻመ ዝተጠርጠረ ሰብ ከምዘይተታሕዘን ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ብዝሒ ሰብ ነቲ ቅትለት ስለዝተዓዘበ፣ ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ክዋሃቦም ተማሕጺኖም ኣሎዉ። ብመሰረት ፖሊስ እዚ ፍጻመ ናይ ቅትለት ምርመራ መዝገብ ተኸፊቱሉ ከምዘሎን፣ በዚ ናይ
ትማሊ ፍጻመ ካልኦት ከየተፈትሑ ተዓጽዮም ዝነበሩ ጉዳያት ክፈትሕ እዩ ዝብል ትጽቢት ከምዘሎዎም ኣፍሊጦም።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com