Friday , July 12 2024

ኣብ ውሽጢ ኮንቴነር ዝተጓዕዙ ኤርትራውያን ቆልዑ ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ይኣትው።

ፖሊስ ኣብ ውሽጢ ኮንቴነር ብምእታዊ ናብ ኢንግሊዝ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ቆልዑ ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ከተማ ቤልፋስ ብ ፖሊስ ተርኺቦም። እቶም ቆልዑ ብዘይ መሰንይታ ሰብ ከም ዝተጓዕዙን ብኮንቴነር ከም ዝኣተዉ እንተ ተዛረቡ፡ ፓሊስ ግን ሓቂ ኣይኮነን ክብሉ ነጺግዎ። ብኸመይ ከም ዝኣተዉ ንምፍላጥ የጻሪ ከም ዘሎ’ውን ጠቒሱ።

 እቶም ስደተኛታት ኣብ ከተማ ቤልፋስት ናብ ዝርከብ ውሑስ ቦታ ብምውሳድ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትን ከተማ ቤልፋስት ከምዝርከቡ  ፓሊስ ሓቢሩ። ፓሊስ ኩነታቶም የጻሪ ከም ዘሎን፡ ንውሕሰነቶም ምስ ዝምልከቶም ናይ ጥዕና ኣካላት ይዘራረብ ከም ዘሎን ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com