Friday , July 12 2024
Credit: Henrik Eberlund/TT

ኣብ ዕዳጋ ኪቪክ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሓደ ሞይቱ ካልኦት ድማ ቆሲሎም

ኣብ ጠረፍ ደቡብ ሽወደን–ኪቪክ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ሓጋይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሓደ ወዲ 55 ዓመት ሰብኣይ ሞይቱ። እቲ ሓደጋ ዝተኸስተ ድኳን ዕዳጋ ብኣውሎ ንፋስ ምስ ብዝበጽሖ ምግልባጥ ኮይኑ፥ ካልኦት ሰለስተ ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ፖሊስ ብገበን ዝተጠርጠረ ሰብ ከምዘየለ እኳ እንተገለጸ፡ እቲ ዝተገልበጠ ዓቢ ድኳን ዕዳጋ ግን ህንጸት ይምርምር ከምዘሎ ሓቢሩ’ሎ። ብኻልእ ዜና ሊድኮፒንግን ቫስተርስን ኣብዚ ቀዳመ-ሰንበት ህቡባት ትውፊታውያን መካይን ኣመልኪቶም ርክባት የካይዳ’ለዋ። በዚ ድማ ኣሽሓት ሰባት ካብ 1950ታት ዝመጻ ክላሲካውያን ኣመሪካውያን መካይንን ካልኦት ቪንታይጅ መካይንን ሒዞም ይመጹ ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com