Tuesday , June 25 2024
Ryhov County Hospital, Jönköping Foto: Thomas Johansson / TT / Kod 9200

ኣብ ዞባ ዮንሾፒን፡ ግዳያት ኦሚክሮ ምህላዎም ተረጋጊጹ

ሓደ ሰብ በዚ ሓድሽ ጅር ቫይረስ ዓሌት ዝኾነ ኦሚክሮን፡ ከም ዝተለኽፈ ተረጋጊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

እቲ ውልቀ-ሰብ፡ ኣብ ሓንቲ ካብተን ብትካል ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን፡ ንኸይግየሸን መጠንቀቕታ ዝተዋህበለን ሃገራት በጺሑ ከምዝተመልሰ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ግዳይ፡ ፎኮስቲ ምልክታት ሕማም ጥራይ ስለ ዘርኣየ፡ ሕክምናዊ ክንክን ኣየድልዮን`ዩ ተባሂሉ።

ኣብ ወጻኢ ዓለምን ካልእ ክፍልታት ሽወደንን ቁጽሪ ግዳያት እና ወሰኸ ይኸይድ ምህላዉ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሓኪም ተማሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ዞባ ዮንሾፒን ዝኾነት፡ ሞሊን በንግነር፡ ኣብ ሓደ ናይ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ፡ ኣብ ኣከባቢና ዉን ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ግዳያት ተርእዮ ክኽሰት ዘይተጸበናዮ ኣይነበረን ክትብል ገሊጻ፡፡

እቲ ናይ መጀመርታ ዝተረኽበ ሽወደናዊ ግዳይ ኦሚክሮን፡ ብሰኑይ ኣብ ምምሕዳር ስኮነ ዝተረኽበ ክኸውን እንክሎ፡ ኣብ ዝቐጸለ ክልተ መዓልታት ድማ ክልተ ግዳያት ኦሚክሮን ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ከምዝተረኽቡ ተረጋጊጹ፡፡ ክሳብ ሕጂ፡ ተረጋጊጹ ዘሎ ጠቕላላ ቁጽሪ ግዳያት መልከፍቲ ቫይረስ ኦሚክሮን፡ ክሳብ ኣርባዕተ በጺሑ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ኣሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com