Friday , July 12 2024
Credit: Patricia Higson/Sveriges Radio.

ኣብ ገለ ክፋል ሶደርታልየ ነቚጣታት ተፍቲሽ ተኣታትዩ።

ፖሊስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ድሕሪ’ቲ ብሰሉስ ኣብ ከተማ ብሎምባካ ዝተፈጸመ ሞት ዘስዓበ ተኹሲ፡ ኣብ ከባቢታት ሶደርታልየ ናይ ደው ምባልን ምፍታሽን ዞባታት ክተኣታቶ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ቬስትራ ብሎምባካን ገለ ክፋል ጀነታን ዝርከቡ ናይ ደው ምባልን ምፍታሽን ዞባታት ጽባሕ ቀዳም 6 ሓምለ ኣብ ግብሪ ክውዕሉን ክሳብ 19 ሓምለ ክጸንሑን እዮም። በዚ ድማ ኣብቲ ቦታ ብቚጽሮም ካብቲ ልሙድ ብዝሕ ዝብሉ ኣባላት ፖሊስ ክህልዉ እዮም፡፡ ከም ኣድላይነቶም ድማ ደው ኢሎም ንሰባት ኣካላቶም ተፍቲሽ ክገብሩሎም ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com