Sunday , June 16 2024

ኤጀንሲ ስደተኛታት ሽወደን ኣብ ዶብ ቱርክን ግሪኽን ዘሎ ምንቅስቓስ ስደተኛታት ይከታተል።

በዓልመዚ ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መገለጺ ብዛዕባ እዚ ካብ ዶብ ቱርኪ ዝውሕዝ ዘሎ ስደተኛታት ይከታተል ምህላዉን ጻዕቂ ዘለዎም ስደተኛታት ናብ ሽወደን ክመጹ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘይብሉን ገሊጹ። ሓላፊ ክፍሊ ምውህሃድ በዓልመዚ ስደተኛታት ኦስካር ኤክሎክ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ቲርኪን ግሪኽን ዘሎ ለውጢታት ብቐረባ ይከታተሎ ምህላዉ እዩ ዝገልጽ ዘሎ።

መንግስቲ ንዝመጽእ ኲነታት ዝኸውን እኹል ምድላው ጌሩ ምህላዉ’ ውን ኣስሚሩሉ’ሎ። ” ኣብዚ እዋን ዘሎ ገምጋምና ሕጂ ዕቚባ ዝሓቱ ካብ ትጽቢትና ኣዝዩ ዝወሓደ ቊጽሩ ከም ዝኸውን እዩ፥ እንተኾነ ኣብ ዶባት ዘሎ ኲነታት ብፍጥነት ተቐዪሩ ገምጋምና ግጉይ ከይኸውን ምድላዋት ጌርና ኣሎና” ክብል ኣብሪሁ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com