Friday , July 12 2024
Credit: Swedish Space Corporation.

ካብ ኣርክቲክ ሽወደን ንዝተወንጨፉ ዓበይቲ ባሉናት ምርምር ግዜአን የብቅዕ ኣሎ

ተመራመርቲ ኣሜሪካዊ ትካል ጠፈር–ናሳ–ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ኣትሒዞም ኣብ ሽወደን ኣብ ዝርከብ ማእከል ህዋ ኤስራንጅ ኣብ ተኸታታሊ ምውንጫፍ ስግረ-ኣትላንቲካዊ ምርምር ባሉንን ይሰርሑ ምህላዎም ተሓቢሩ። እዚ ባሉን ካብቲ ኣብ ኣቪቺ ኣሬና–ስቶክሆልም–ዝርከብ ካልእ ባሉን ብሰለስተ ዕጽፊ ዝዓቢ እዩ። ብሰንኪ ሕጽረት ምቹእ ኩነታት ኣየር ካብተን ኣርባዕተ ባሎናት ናሳ፡ እተን ሰለስተ ገና ክውንጨፋ ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን ግን፡ ኣትላንቲክ ንምስጋር ዝሕግዝ መስኮት እናጸበበ እዩ  ዝኸይድ ዘሎ።

”መብዛሕትአን ባሎናት ኣብ ወርሒ ግንቦት ወይ ሰነ ክውንጨፋ ተስፋ ተገይሩ ኔሩ፥ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ኣትላንቲክ ንምኻድ እቲ ዝረግአ እዩ። ስለዚ ክሳብ 16 ሓምለ ንላዕሊ ምውንጫፍ ንሓስብ ኣለና” ክብል ኣብ ማእከል ህዋ ዳይረክተር ምዕባለ ንግዲ ክፍሊ ሳይንስ ኤስራንጅ ማትያስ ኣብርሃምሰን ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com