Friday , July 12 2024

ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ በቲ ሽወደን ምስ ኔቶ (NATO) ክተደልድሎ ትሓስብ ዘላ ሽርክነት ኣመልኪቱ ስክፍትኡ ገሊጹ።

ሽወደን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ልፍንቲ ዘይምጽንባራ ንርግኣት ኤውሮፓ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መስርሕ ምድልዳል ሽርክነት ሽወደንን ኔቶን (NATO) ንጡፍ ከምዘሎን፡ ወተሃደራት ሽወደን ድማ ኣብቲ ናይ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ታዕሊማቶም የካይዱ ከምዘለዉን፡ ከም ተወሳኺ፡ ሽወደን ንተዓለምቲ ወተሃደራት ኔቶ ዝኸውን ቦታታት ኣዳልያ ከምዘላን ካልእን ዘሰክፉ ምዃኖም ኣብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ካልኣይ ሓላፊ ኤውሮፓዊ ደስክ፡ ሰርጌይ ቢልያየቭ፡ ምስ ሩስያዊ ማዕከን ስፖትኒክ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ገሊጹ።

ሽወደን ከምቲ ልሙድ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ልፍንቲ ናይ ዘይምሽራኽ ባህላ ክትዕቅብን ክትቅጽልን ኣገዳሲ ምዃኑ ቢልያየቭ ገሊጹ። ሃገሩ ኣብቲ ናይ ሩስያ-ኔቶ ዝግበር ርክብ ብዛዕባ ኣብ ከባቢ ባልቲክ ዝረአ ዘሎ ወጥሪታት ዝንክየሉ መንገድታት ክትዛተየሉ ድልውቲ ምህላዋን ኣብ ሰሜን ከባቢ ባልቲክ ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ መፍትሒ ዘድልዮ ስግኣት ከምዘየለ ኣገጋጊጹ። ስቶክሆልም ትኽተሎ ፖሊሲ ንርግኣትን ሰላምን ሰሜን ኤውሮፓን መላእ ኤውሮፓን መሰረታዊ ረቛሒ ከምዝኾነ እቲ ሩስያዊ ዲፕሎማሰኛ ኣስሚርሉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com