Wednesday , March 22 2023

ዔርዶጋን ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝቕጽል ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅኣተሓላሊፉ።

ፕረሲደንት ቱርክ ረሲፕ ጠይብ ዔርዶጋንኣብ 10 ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣመና እተሃስያ ኣውራጃታት እታ ሃገርንሰለስተ ኣዋርሕ ዝቕጽል ህጹጽ እዋን ኣዊጁ’ሎእዚኣዋጅ ግዳያት ናይ ምድሓን መስርሕከምኡ’ውን ሓገዝብቕልጡፍ ንኽበጽሕ ከም ዝሕግዝ ገሊጹ’ሎ።  

ብምኽንያት እዚ ባህርያዊ ሓደጋ ዛጊት ኣሽሓት ምሟቶምተገሊጹ’ሎብመሰረት ፕረሲደንት ዔርዶጋን ቊጽሪ ቱርካውያንመወትቲ 3,549 በጺሑ’ሎ

ኣብ ሶርያ ኸኣ ቊጽሪ ግዳያት 1,600 ምብጽሑ ቢቢሲ ጸብጺባ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com