Thursday , June 20 2024

ዜናታት ሸወደን ብቛንቋ ትግርኛ 05 የካቲት 2019

1. ኩባንያ መጉዓዚያ ባቡር ክልተ ኣባላት ሓለዋ ብዝፈጸምዎ ጉጉይ ኣገባብ ስራሕ ካብ ስራሕ ደዉ ኣቢሉ ።

2. ነፋሪት ዝዓገተት ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰል ሽወደናዊት መንእሰይ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሳ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com