Monday , December 5 2022

ዜናታት ሸወደን ብቛንቋ ትግርኛ 05 የካቲት 2019

1. ኩባንያ መጉዓዚያ ባቡር ክልተ ኣባላት ሓለዋ ብዝፈጸምዎ ጉጉይ ኣገባብ ስራሕ ካብ ስራሕ ደዉ ኣቢሉ ።

2. ነፋሪት ዝዓገተት ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰል ሽወደናዊት መንእሰይ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሳ።