Thursday , October 6 2022

ዜና ሽወደን ብትግርኛ Svenska nyheter på Tigrinya 23 December 2020

ኣርእስተ ዜና

1.ኣብ ሃገረ ሽወደን ናይ መጀመርያ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ 19 ሰንበት ክጅመር ምኻኑ ተሓቢሩ።

2.ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፡ ኣብ ግጭት ትግራይ ነጻ መርመራ ሰብኣዊ መስል ክግበር ጸዊዑ።

#sverige #alkompis #sweden #Tigrinja Sweden