Sunday , June 16 2024
The urban transformation means that Kiruna's city centre will be moved three kilometres east due to LKAB's mining operations Foto Karin Wesslén / TT kod 11940

ድሕሪ መስርሕ ዕደና፡ መናድቕ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ነቒዑ

ብሰንክቲ ኣብ ኪሩና ዝተኻየደ ናይ ዕደና ስራሓት፡ ሓያሎ ህንጻታት ናይ መንቃዕቲ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ተሓቢሩ፡፡ ብፍላይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ያልማር ሉንድቦምስኮላን (Hjalmar Lundbohmsskolan) ከኣ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ከም ትርከብ ኤስ. ቪ.ቲ ኖርቦተን ጸብጺቡ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ፡፡

እቶም ኣብ መናድቕ፡ ኣዕኑድ ከምኡ ውን ኣብ ምድር-ቤት ዝተኸስቱ ነቓዓት ንምዕዛብ ናብታ ቤት-ትምህርቲ በጺሐ ነይረ፡፡ እዚ ከኣ ብጣ ዕሚ ዘሰንብድ እዩ፡ ኣዚየ ዘሻቕል ጉዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ክብል ኣማኻሪ ምምሕዳር ከተማ ዝኮነ፡ ጉናር ሰርበሪ፡ ምስቲ ማዕከን ኣብ ዘካየዶ ርክብል ገሊጹ።

ኪሩና፡ ናብ ከተማ ኣብ ትቕየረሉ ዘላ መስርሕ፡ ኩባንያ ዕደና ኤል.ከይ.ኤይ.ቢ. (LKAB) ነቲ ቤት-ትምህርቲ ከምዝዓደጎን፡ ብመሰረት ምስ ምምሕዳር ከተማ ዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ፡ ኣብ ቀውዒ 2023 ንኣስታት 800 ዝኣኽሉ ተማሃሮ ከኣንግድ ዝኽእል ሓድሽ ቤት-ትምህርቲ ክሳብ ዝዳሎ፡ እቲ ናይ ምስትምሃር መስርሕ፡ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ንክቕጽል እዩ፡፡

ጉናር ሰልበሪ፡ እቲ ዝነበረ ስምምዕ ክፈሽል እዩ ዝብል ስግኣት ከምዝሓደሮ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ንምቕጻል ዘኽእል ውሕስነት ካብታ ኩባንያ ክወሃብ ከምዝደልን፡ እንተዘይኮይኑ ድማ መተካእታ ዝኸውን ሓድሽ ሓሳብ ክቐርብ ከምዝግባእ ንኤስ.ቪ.ቲ. ገሊጹ፡፡

ብመሰረት ጸብጻብ ኤስ.ቪ.ቲ.፡ ኣብ ከም ቴምፖሁሰት፡ ቤት-ጽሕፈት ጶስጣ ከምኡ ውን ቦላግስኮላን ዝኣመሰሉ ትካላት ውን ተመሳሳሊ መንቃዕቲ መንደቕ ከም ዝተረኽቡ እዩ እቲ ዝተፈነወ ዜና ዝሕብር፡፡

LULEÅ 2020-02-15
Logga. LKAB-kontoret
Foto: Pontus Lundahl / TT / kod 10050

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com