Thursday , June 20 2024

ድሕሪ 140 ዓመታት ታሪኻዊ መዝገበ ቃላት ሽወደንኛ ፊደል ‘Ö’ በጺሑ

Credit: Johan Nilsson/TT

ድሕሪ ናይ 140 ዓመታት ናይ መወዳእታ እኹብ ጥራዝ ኣካዳሚ መዝገበ ቃላት ሽወደንኛ ንኽሕተም ተላኢኹ።

“ ምዝዛሙ ዝህበካ ስምዒት ዝተፈልየ እዩ” ይብል ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ዋና ኣሰናዳኢ ናይቲ መዝገበ ቃላት ዝነበረ ክርስቲያን ማቲሰን።

ልዕሊ 33,000 ገጻት ዝሓቖፈ 39 ጥራዛት ዘለዎ መዝገበ ቃላት ሽወደንኛ ካብ መዝገበ ቃላት ኦክስፎርድ እንግሊዝኛ ብዓቐን ዝዓቢ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com