Sunday , June 16 2024
Yusaku Maezawa has built his fortune on e-commerce. (Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP) XAZ134

ጃፓናዊ ቢልዮነር፡ ናብ መደበር ጠፈር፡ ክጓዓዝ ይዳሎ

ጃፓናዊ ቢልዮነር፡ ዩሳኩ መይዛዋ፡ ነቲ ንዕለት 8 ታሕሳስ፡ ናብ ዓለምለኻዊ መደበር ጠፈር፡ ከካይዶ ወጢኑ ዘሎ ጉዕዞ ንምትግባር ዘኽእሎ ናይ ልምምድ መስርሕ ንምክያድ፡ ናብቲ ኣብ ካዛኪስታን ዝርከብ ባይኮኑር ዝበሃል፡ መደበር ጠፈር በጺሑ ከምዘሎ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ዩሳኩ መይዛዋ፡ ኣብቲ ዝፍጽሞ ናይ ጠፈር በረራ፡ ምስ ተሓጋጋዚኡ ዮዞ ሂራኖ፡ ነቲ ናይ 12 መዓልታት ጉዕዞ፡ ኣብ ናይ ዩቱብ ቻነሉ ክስንዶ፡ መደብ ገይሩ ከምዘሎ ሓቢሩ።

እዞም ክልተ ውልቀ ሰባት፡ ናብ ዓለምለኻዊ መደበር ጠፈር ዝገብርዎ ጉዕዞ፡ ምስ ሩስያዊ ወኪል ጒዕዞ ጠፈር ሮስኮሞስ ኮይኑ፡ ብመንገዲ ኩባንያ ጠፈርተኛታት ኣልክሳንደር ሚሱርኪን እዩ ክካየድ።

ወዲ 45 ዓመት፡ ዩሳኩ መይዛዋ፡ ኣብ ጃፓን እቲ ዝዓበየ ናይ ኦንላየን ፋሽን ዕዳጋ ዝመስረተ ኮይኑ፡ ብመስረት መጽሔት ፎርብስ፡ ሓደ ካብቶም 30 ሃብታማት ናይታ ሃገር እዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ብርክት ዝበሉ ስቪል ውልቀ ሰባት፡ ናብ ጠፈር በጺሖም እዮም፡ ካብ ሞንጎኦም ከኣ ኣብ ጥቅምቲ ናብ ዓለምለኻዊ መደበር ጠፈር ሓንቲ ተዋሳኢትን ዳይርክተርን ናይ መጀመርያ ፊልም ኣብ ጠፈር ንምቅራጽ ዝከዱ ይርከብዎም።

ናይ ኢሎን ማስክ፡ ናይ ጠፈር ትካል፡ ስፐይስ ኤክስ፡ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት፡ ምሉእ ብምሉእ ስቪል ኣባላት ናብ ዙርያ መሬት ብምስዳድ ታሪኽ ሰሪሑ ምንባሩ ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com