Tuesday , July 16 2024
Credit: Screen capture & Axel Kronholm/Sveriges Radio

ጌይማት ሽወደናዊ ኩባንያ ኣብ ዘይሕጋዊ ካዚኖታት ኦንላይን ይቐርብ

ብሽወደናዊ ኩባንያ ኢቮሉሽን ዝፈረዩ ጌይማት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዘይሕጋዊ ናይ ኦንላይን ካዚኖታት ኣብ ብርክት ዝበሉ መርበባት ከምዝተረኽቡ ሬድዮ ሽወደን ዘካየደቶ መርመራ ኣመልኪቱ። ገለ ካብዞም ናይ ኦንላይን ካዚኖታት ምስ ከም ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ምትላልን ዝመሰሉ ገበናት እውን ርክብ ኣለዎም። ኣቕረብቲ ጌይማት ነቶም ብድሕሪ እዞም መርበባት ሓበሬታ ዘለዉ ገበነኛታት ትካላት ከየተረድኦም ኣብ ምሕጋዝ ከይዋፈሩ ክኢላታት ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ።

ፖሊስ ኣብ ታይላንድ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ኣስታት 34 ሚልዮን ክሮና ዝግመት ጥረ ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቊጽጽር ኣእትይ’ሎ። ገለ ካብቲ ገንዘብ ንኣረጋውያን ታይላንዳውያን ብምትላል ብመርበብ ገበነኛታት ከምዝተረኽበ ጠርጠራ’ሎ። ፖሊስ ኣብ ክልተ ዘይሕጋውያን ናይ መርበባት ካዚኖ ኦንላይን ድሕሪ ዝገበሮ ተፍቲሽ ነቲ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ 2023 እዩ ረኺብዎ።  ብድሕሪዞም መርበባት ዘለዉ ሰባት ብዘይሕጋዊ ንጥፈታት ቁማር፣ ምትላልን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ተጠርጠርቲ እዮም።

“ዘይሕጋዊ ቁማር ዝህቡ መርበባት ሓበሬታ ኣመልኪትና ኣብ ዝገበርናዮ መርመራ፡ ኢቮሉሽን ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ ፍርያት ምዃኑ ኣረጋጊጽና ኣሎና” ክብል ምክትል ተቖጻጻሪ ቢሮ መርመራ ገበን ሳይበር ፖሊስ ታይላንድ ሳራዩ ክሊንሆርም ገሊጹ’ሎ። ከም ሩሌት፡ ባካራትን ብላክ ጃክን ዝኣመሰሉ ጌይማት ትካል ኢቮሉሽን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከባ ናይ ኦንላይን ካዚኖታት ይርከቡ እዮም። እቲ ኩባንያ ናይ መኽሰብ ማሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ፡ መኽሰቡ ካብ ኤስያ ዝርከብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ካዚኖታት ኦንላይን ብውዱብ ኣገባብ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ከምዝጥቀማሉ፡ ወይ ድማ ኣብ ምትላል፡ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ከይተረፈ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት እውን ዝነጥፉ ጉጅለታት ከምዝመሓደሩ ሓያሎ መጠንቀቕታታት ተዋሂቡ እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕን ኤስያ ቁማር ዘይሕጋዊ ካብ ዝገብራ ጸኒሐን ኣለዋ። ይኹን’ምበር፡ መርመራ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ከም ዘመልክቶ፡ ብሰበስልጣን ዘይሕጋውያን ተባሂለን ዝተቖጽራ ብርክት ዝበላ ካዚኖታት ኦንላይን፡ ካብ ሽወደናዊ ኣቕራቢ ትካል ኢቮሉሽን ከም ዝቐርባ ይሕብር። ካብዞም ቦታታት እዚኣቶም ኣብ ካምቦድያ ዝርከቡ ኣስታት ሓምሳ ቦታታት ይርከብዎም።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com