Thursday , December 8 2022
Adam Wrafter/SvD/TT

ጥርዝያ ናብ ሱዳን ደው ይብል።

ምክትል ሓላፊ በዓል መዚ ኢመግረሽን Carl Bexelius ብሰንኪ ምውራድ ኣልበሽርን ስዒቡ ዝመጸ ዘይጭቡጥ ኲነታት እታ ሃገርን ንሱዳን ክስጐጒ ተሓሲቦም ነዝነበሩ ሰባት ንግዚኡ ምውንዛፉ ኣፍሊጡ’ሎ።