Friday , July 12 2024

ፈላሚት ሽወደናዊት ጓል ኣነስተይቲ ናብ ጠፈር ትውንጨፍ።

ትማሊ ሮቡዕ ጀሲካ መይር ዝተባህለት ቀዳመይቲ ሽወደናዊት ጛል ኣንስተይቲ ናብ ህዋ ብምውንጫፍ ስማ ኣብ ክብረ ወስን ሽወደን ኣመዝጊባ። ጀስካ መይር ትማሊ ሮቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ብ ሩስያዊት ስዩዝ ዝተባህለት ሳተላይት ተሰንያ ካብ ካዛኺሳታን ብምውንጫፍ እያ ናብ ዓለም ለኸ ናይ ጠፈር ማእከል ተላኢኻ ዘላ።

 እዛ ተወላዲ ቬስትሮስ ዝኾነት ጀሲካ መይር  ማሪን ባይሎጂስት ዘጽንዔት ኮይና ድርብ ናይ ኣመሪካ ዜግነት እውን ዘለዋ እያ። በዚ ናይ ሎሚ ምውንጫፍ ኣዝያ ተሓጉሳ ከምዘላን ናይ ሓሙሽተ ዓመት ሕልመይ ሕጂ ጋል 42 ዓመት ምስኾንኩ ክውን ብሙኻኑ ድማ ዕድለኛ እየ ክትብል ነዚ ኣጋጣሚ ትገልጾ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com