Friday , July 12 2024

ፊንላንድ፥ ትምዩን ኣቕራሽ ዩሮ ወሰኽ የርኢ

ኣብ ዓመት 2023፡ ኣብ ዕዳጋ ዝዝውር ትምዩን ኣቕራሽ ዩሮ ወሰኽ ከምዘርኣየ፡ ዛጊት ሰብመዚ 653 ትምዩን ኣቕራሽ ኣብ ዕዳጋ ከምዘለዉ ምልላዮምን ተሓቢሩ። እዚ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኽበ 469 ትምዩን ዩሮ ሒደት ወሰኽ ከም እተራእየ ዘመልክት ኮይኑ፥ ትምዩን ገንዘብ ንምእላይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ቀጻኢ ንቕሓት ከምዘሎ ዘርኢ እዩ ተባሂሉ’ሎ። መብዛሕትኦም እቶም ዝተረኽቡ ናይ ሓሶት ኖት ናይ 20 ዩሮ ኮይኖም፡ ብድምር 364 ኣጋጣሚታት ተረኺቦም ኣለዉ። ቀጺሉ 50 ዩሮ ኮይኑ፡ 149 ኣጋጣሚታት፡ ናይ 10 ዩሮ ድማ 80 ኣጋጣሚታት ተለልዮም ኣለዉ። ዋላ እኳ እቲ ወሰኽ ይሃሉ ፡ እቲ ቁጽሪ ብተዛማዲ ትሑትን ኣብ ውሽጢ ስርዓት ገንዘባዊ ስርዓት ፊንላንድ ዝመሓደርን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ብመሰረትጸብጻብ ሄሲንኪ ታይምስ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com