Thursday , October 6 2022

ፊንላንድ ብ ዶብ ሩስያ ገዚፍ ሓጹር ክተንብር እያ።

ፊንላንድ ኣብቲ ምስ ሩስያ ዘራኽባ ናይ 134 ኪሎሜትር ዶብ፡ ገዚፍ ሓጹር ክትሃንጽ እያ ተባሂሉ።

መንግስቲ ኣብ ዶብ ሩስያ ገዚፍ ሓጹር ክሃንጽ ዘኽእሎ ሓድሽ ሕጊ፡ ኣብዚ ሰሙን ብ ሃገራዊ ባይቶ ፊንላንድ ክጸድቕ እዩ ዝብል ትጽቢት ከም ዘለዎ ሬድዮ ኤኮት ጸብጺባ’ላ።

“ነገራት ብቕልጡፍ ክለዋወጡ ስለዝኽእሉ፡ ንዂሉ እንተታት ድሉዋት ክንከውን ኣሎና” ክትብል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጒዳያት ፊንላንድ ክሪስታ ሚኮነን ኣመልኪታ።

ኣብ ዶባት ዘሎ ምትሕብባር ጽቡቕ ይሃሉ እምበር፡ መንግስቲ ኣብ ምድሪ ፊንላንድ ሓጹር ምህናጽ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ፡ ሰብመዚ እታ ሃገር ከኣ እዞም ሓጹራት ኣበይ እንተተነብሩ እዩ ዝበለጸ ውጽኢት ዝህልዎም ንዝብል የጽንዕዎ ምህላዎም መርበብ ሓበሬታ ኖርወይ ቱደይ ገሊጻ’ላ።