Sunday , June 16 2024

15 ሽሕ መንእሰያት ንግዴታዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝምልከት ቃለ-መሕተት ተጸዊዖም።

ሓይልታት ምክልኻል ሽወደን ኣብ ዝቕጽል ክረምቲ ን15 ሽሕ ንግዴታዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝምልከቶም መንእሰያት ቃለ-መሕተት ንኽገብሩ ጸዊዑ። ካብዚኣቶም 5500 መንእሰያት መሪጹ ኣብ ኣሃዱታቱ ክውዘዖም እዩ። ኣብቲ ካብ ነሓሰ 2020 ክሳብ ክረምቲ 2021 ዝካየድ ቃለ-መሕተት እቶም ኣብ ዓመተ 2002 ዝተወልዱ መንእሰያት ክጽውዑ ምዃኖም ምምሕዳር ዓቕሚ ሰብ ኣብ ዘውጸኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ።

እቶም ዝተመርጹ መንእሰያት፡ ካብ ክረምቲ 2021 ጀሚሩ ንኣስታት ሽዱሽተ ክሳብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሽወደን ታዕሊሞም ከካይዱ እዩም። ካብቶም ዝተጸውዑ እቶም 70% ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ክኾኑ እንከለዉ እተን ዝተረፋ 30% ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። መንግስቲ ሽወደን ግዱድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ካብ መጋቢት 2017 ከም ዝጀመሮ ይፍለጥ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com