Thursday , October 6 2022

Användbara svenska fraser & meningar Del 2 ንዝርርብ ዝሕግዙና ምሉኣት ሓሳባትን ሓረጋትን ቋንቋ ሽወድን ካልኣይ ክፋል