Friday , December 9 2022

ሃርሞኒ ሬድዮ

ፖሊስ፡ ባርዕ ትራልሃታን ገበነኛታት ሕነ ንምፍዳይ ዘሳወርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዝሓለፈ ዓርቢ፡ ኣብ ሽዱሽተ ከባቢታት ትሮልሃታን (ምዕራብ ሽወደን) እተኸስተ ባርዕ ሓዊ፡ ኮነ ኢልካ እተሳወረ ክኸውን ይኽእል እዩ– ዝብል ጥርጣረታት ከም ዘለዎም፡ ፖሊስ ገሊጾም። ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከብ ናይ መካይን መዐሸጊ፡ ሰብ ዘይሰፈሮም ኣባይቲ፡ ከምኡ’ውን ብርክት ዝበላ መካይን በቲ ባርዕ ከም እተሃሞኻ፡ P4 Väst ገሊጻ’ላ። ኣብ ትራልሃታን፡ ኣብ ናይ ደቓይቕ ፍልልይ …

Läs mer »

ኣብ ዝመጻ መዓልታት ቅልውላው ዩክሬይን ክጋደድ እዩ ተባሂሉ።

ኣብ ዝመጻ ሒደት መዓልታት ኲናትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዩክሬይን መሊሱ ከም ዝጋደድ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ሀንስ ስቶለንበርግ ኣጠንቂቑ። “ቊጽሪ ዝቕተሉ ሲቪላውያን እናበዝሐ እኳ እንተመጸ ህዝቢ ዩክሬይን ብጽንዓትን ትብዓትን ቃልሶም ይቕጽሉ ኣለዉ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ዝቕጽላ መዓልታት እዚ ኲነታት ኣዝዩ ክብእስ ይኽእል እዩ” ክብል ስቶለንበርግ ምስ ጀርመናዊት ጋዜጣ ቬልት ኣም ሶንታግ ኣብ …

Läs mer »

ምስ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ን ፖሊሲ ጒዳያት ወጻኢ ሽወደን ከም ዝዓብለሎ ተገሊጹ።

ሎሚ ዝቐጸለ ክትዓት ፖሊሲ ጒዳያት ወጻኢ ሽወደን ብሰንኪቲ ብተጻብኦ ሩስያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ጸጥታ ኣውሮጳ ዝተደረኸ ምዃኑ ተገሊጹ። ነቲ ክትዓት ብመደረ ዝኸፈተት ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ሽወደን ኣን ሊንድ ተጻብኦታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ፍጹም ተቐባልነት የብሎምን ድሕሪ ምባል ጸጥታን ምርግጋእን ሽወደን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ጒዳይ ዘይምዃኑ ኣስሚራትሉ። ሽወደን ምስ …

Läs mer »

ኖርዌይ፥ ቀታሊ ቲያ ሃልቮርሰን 20 ዓመት ተፈሪዱ።

ኣብ ሳንደፍዮርድ 47 ዝዕድሜኡ ሰብኣይ ን ጓል 31 ዓመት ቲያ ሃልቮርሰን ብራቮልድ ብምቕታሉ ን 20 ዓመት ማእሰርቲ ከም እተፈርደ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሰብኣይ ብዘይካዚ ክሳብ 250 ሽሕ ክሮና ዝግመት ካሕሳን ክኸፍል እዩ ተባሂሉ። እቲ ሰብኣይ ነዚ ቅትለት ከም ዘይፈጸሞ ክኽሕድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቤት ፍርዲ ኣግደር ግና ነቲ ገበን ከም …

Läs mer »

ኖርዌጃውያን ናይ ዊንተር በዓላት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከሕልፉ ይደልዩ።

15% ኖርዌጃውያን ጥራይ በዓላት ዊብተር ካብ ሃገር ወጻኢ ከሕልፉ ከም ዝደልዩ Response Analyze ን ፍረምቲድ ብምውካል ኣብ ዘካየዶ ሓድሽ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ኣብ ኖርዌይን ኣውሮጳን መምርሒታት ኮቪድ ቀጺሉ እኳ እንተሃለወ 85% ኖርዌጃውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም በዓላት ዊንተር ከሕልፉ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ። ኣብዚ መጽናዕቲ ን 230 ሽሕ ሰባት ቃለመሕትት …

Läs mer »