Sunday , June 16 2024

ኩነተ ህላወ

ብምኽንያት ሓድሽ ሕጊ ደሞዝ ብርክት ዝበለ ሕቶ ፍቓድ ስራሕ ተነጺጉ

ንፍቓድ ስራሕ ተባሂሉ ዝወጸ ዝተሓተ ደረት ደሞዝ ወሰኽ ኣብ ኤጀንሲ ስደተኛታት ን ዝግበር ምንጻግ ብናህሪ ከም ዝወሰኾ ተሓቢሩ። እቲ ለውጢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ንደሓር፡ እዚ ጠለብ ጽገና ምኽንያት 25% ምንጻግ ፍቓድ ስራሕ ኮይኑ ጸኒሑ’ሎ። ሓደ ወርሒ ቅድሚ እቲ ለውጢ፡ እቲ ተዛማዲ ኣሃዝ 1% ጥራይ ምንባሩ ብምዝካር እዚ ሕጊ ን ኣሃዝ ምንጻግ ፍቓድ ስራሕ ብዝተዓጻጸፈ ደረኣ …

Read More »

ማሕበር ሰራሕተኛታት፡- “ኣብ ሓደ ቦታ ብብዝሒ ንኡሳን ኮንትራክተራት ምህላዎም ን ሓደጋ ዘቃልዕ እዩ”

ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ስራሓት ህንጻ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓያሎ ሞት ዘስዓበ ሓደጋታት፡ ብዛዕባ እቶም ኣብ ፕሮጀክትታት ህንጻ ዝውዕሉ ዘለኡ ንኡሳን ኮንትራክተራት ዳግማይ ዘተ ይካየድ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ባይግናድስ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰኑይ ብሓደጋ ሊፍት ሓሙሽተ ሰባት ዝሞቱሉ ኣብ ሱንድባይበርግ ዝርከብ ህንጻ 119 ንኡሳን ኮንትራክተራት ተመዝጊቦም ኣለዉ። እቲ ማሕበር፡ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ሳንድባይበርግ ዘጋጠመ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ግምቱ ክህብ ከም …

Read More »

ማሕበር ወነንቲ መራኽብ ሽወደን ጸጥታዊ ስጉምትታት ክውሰድ ይጠልብ

ድሕሪ’ቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኽብ ዝተፈጸመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲታት፡ ​“​ማሕበር ወነንቲ መራኽብ ሽወደን” ስጉምትታት ጸጥታ ክውሰድ ጸዊዑ። እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዝመላለሳ መራክብ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ የመን ብዝመደብሩን ብኢራን ብዝሕገዝን ዕጡቕ ሑቲ ብሓላፍነት ክኸስ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሽወደንን ሕብረት ኣውሮጳን ነተን መራኽብ ሓለዋ ክገብራለን ኣለወን ክብል ዋና ኣካያዲ ስራሕ እቲ ማሕበር ኣተሓሳሲቡ’ሎ። ኩባንያታት ሽወደን ን …

Read More »

ሽወደን ኣብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ሞባይል ምጥቃም ክትእግድያ

መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ካብ ሞባይል ነጻ ክግበራ ምዃነን፡ ድሕሪ ደጊም ኣብ ክሊ ዕድመ 7-16 ዘለዉ ተማሃሮ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ሞባይሎም ክጥቀሙ ክፍቀደሎም ዘይምዃኑን መንግስትን ሰልፊ ዲሞክራትናን ገሊጾም። ሚኒስተር ትምህርቲ ሎታ ኤድሆልም፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ፒሳ፡ ውጽኢት ተማሃሮ ሽወደናውያን ከንቈልቊል ካብ ዝገበሩ ረቑሒታት ሓደ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ሞባይላት ምዃኑ ገሊጻ’ላ። ተመሃሮ ኣብ መስርሕ ምስትምሃር ብሞባይላቶም ኣቓልቦኦም ይስረቕ ምህላዉ …

Read More »

ዝኣረገ መንገዲ ባቡር ንብዙሕ ምድንጓያት ምኽንያት ይኸውን

ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት ክቕየሩ ዝግብኦም ዝነበረ ገለ ኣቕሑ ባቡር ኣብ ግዜኡ ዘድሊ ኣቓልቦን ምቕያርን ስለ ዘይተገርሎም ንብዙሕ ምድንጓያት ባቡር ምኽንያት ይኾኑ ኣለዉ ተባሂሉ። ኣብ ሽወደን ልዕሊ 80 ክቕየራ ዝግብአን ስዊቻት ባቡር ከምዘለዋ ፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከባ ብ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ዝተገብረ መርመራ የመልክት። እቶም ዝበዝሐ ምድንጓያት ዘስዕቡ ስዊች ኣብ ዮተቦሪ ዝርከቡ እዮም፡፡ ይኹን …

Read More »

ኣብ ዮትላንድ ክብረወሰን ዝሓዘ ቁጽሪ ጫቚት ወርቃዊ ንስሪ ተራእዩ

ኣብዚ ዓመት ኣብ ደሴት ዮትላንድ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ክብረወሰን ዝሓዘ ጫቚት ወርቃዊ ንስሪ ተራእዩ። በዚ ድማ እታ ደሴት ድሮ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ኣዕዋፍ ብጻዕቂ ዝነብሩለን ቦታታት ኮይና ኣላ። እዚ ምፍራይ ናብ ሓደጋ ዓቐን ዘይብሉ ብዝሒ ከይክሰት ስግኣት ፈጢሩ’ሎ። ተመራማሪ ስነ ህይወት ዮሃን ማንሶን ድሮ ኣብዚ ዓመት 51 ጫጩት ምርኣዩ እዚ ድማ ካብቲ ወትሩ ኣዝዩ ዝዛይድ ኣሃዝ ምዃኑ ይገልጽ።

Read More »

ኣባይቲ ሽወደን ካልእ ልዑል ዋጋ ጸዓት ዝረኣየሉ ክረምቲ ከጋጥመን ዶ ይኸውን?

ዝሓለፈ ክረምቲ፡ መንግስቲ ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ደገፍ ጸዓት ንምሃብ ኢዱ ብምእታዉ፡ ብዙሓት ስድራቤታት ሽወደን ኣዝዩ ልዑል ዝተባህሀሉ መጠን ክፍሊት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘጋጠመን ተሓቢሩ። ክረምቲ 2024 ከመይ ክኸውን እዩ? ከምኡ’ውን ንዝለዓለ ሕሳብ ምውዓይ ነዳዲ ዝድርኹ ረቛሒታት እንታይ እዮም? መልሲ ናይቶም ሕቶታትን ካልእን ንምርካብ፡ ሬድዮ ሽወደን ምስ ካጅ ፎርስበርግ ዝተባህለ ተንታኒ ዕዳጋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኤጀንሲ ጸዓት ሽወደን ኣዘራሪባ’ላ። ንሱ ኣብ መልሱ …

Read More »

ኖርወይ፥ ብ ሓድሽ ጅር ኮቪድ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሕሙማት ን ማእከላት ክታበት ይመልኡወን

ጸጸኒሖም ዝቕልቀሉ ዘለዉ ጅራት ቫይረስ ኮቪድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኖርወጃውያን ምልካፎም፡ በዚ ድማ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ቀውዒ ህድእ ኢለን ዝነበራ ማእከላት ክታበት ምምልአን ተገሊጹ። ዋላ’ኳ ገለ ሰብመዚ ጥዕና ሕጂ መርመራ ኣድላዪ ከምዘይኮነ ይገልጹ እንተሃለዉ፥ ኣብያተ መድሃኒት ኖርወይ ባዕልኻ እትምርምረሉ ናውቲ ብብዝሒ ከም ዝሸጣ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብ ሰሜን ኖርወይ ሃድሰል ዋና ሓላፊ ሕክምና ዶክተር ኢንገብዮርን ብላይድቪን ትማሊ ረቡዕ ንመንግስታዊ …

Read More »

ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሽወደን ልዑል መጠን ኮቪድ-19 ይረአ

ኣብ ፈሳሲ ጎሓፍ ብዝተገብረ መርመራ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ሽወደን ልዑል መጠን ኮቪድ-19 ከምዝተረኽበ ን ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሕርሻ ሳይንስ ሽወደን ብምጥቃስ ጋዜጣ ዳገንስ ኒሄተር ሓቢራ። እቲ ወሰኽ ዳርጋ ኣብ መላእ ሃገር ይቕጽል እኳ እንተሎ፡ ዋና ክኢላ ለበዳ ሽወደን ማግኑስ ጊስለን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ሓደጋ ከቢድ ሕማምን ሞትን ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ ሰባት ክጭነቑ የብሎምን ኢሉ’ሎ። “ሕጂ ኣብ ህዝቢ ዘሎ ናይ …

Read More »

Aktuellt ኩነተ ህላወ no.2 ማሕበራዊ ሽግራትናን መፍትሒኡን

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com