Friday , May 31 2024

ቛንቋ ሸወደን ንመሃር

SFI Tema – Arbete och utbildning A-B Svenska för tigrinja talande Hager Teklay

Read More »

Harmony Media…… ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን …….. ምስ መምህር ሃገር ተኽላይ Tycka SFI C

Read More »

Enkla fraser Svenska-tigrinja ..Hager Teklay

Read More »

Harmony Media…… ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን …….. ምስ መምህር ሃገር ተኽላይ

SFI C – D

Read More »

Harmony Media…… ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን …….. ምስ መምህር ሃገር ተኽላይ

Read More »

Harmony Media…….. ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን …….. ምስ መምህር ሃገር ተኽላይ

Read More »

ዜናታት ሃርሞኒ 13/01/2021

Read More »

ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ምስ መምህር ሃገር ተኽላይ

Read More »

ትምህርቲ ቛንቛ ሽወደን ብመምህር፤ ሃገር ተኽላይ

Read More »

ትምህርቲ ቛንቛ ሽወደን ብመምህር፤ ሃገር ተኽላይ

Read More »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com