Tuesday , June 25 2024

News Magazine ዜና መጽሄት 4 ሚያዝያ 2020

ኣብ ናይ ሎሚ ዜና መጽሔት መደብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣባላት ምድላዉ ፈነወና ንፈነወ ዝበቅዕ ዘዳለዉዎ ሓበሬታ ኮይኑ፣ እብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ዘተኮረ እዩ ።

1. ብዛዕባ እዚ ዘሎ ህሉው ክኖታት ናይ ክሮና ቪሩስ ሓደገኛ ምዕባለታቱ !

2. መብርሂ ብዛዕባ መደባት ኣልኮምፒስ ትግርኛ !


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com