Tuesday , June 25 2024

News Magazine ዜና መጽሄት 9 ሚያዝያ 2020

ኣብ ናይ ሎሚ ዜና መጽሔት መደብ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣባላት ምድላዉ ፈነወና ንፈነወ ዝበቅዕ ዘዳለዉዎ ሓበሬታ ኮይኑ፣ እብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ዘተኮረ እዩ ።

1. ብዛዕባ ኣብ ኢምግርሽን ዝወጸ ሓድሽ ሓበሬታ

2 ብዛዕባ ስካት ዝውጸኦ መጠንቀቅታ በጻሕቲ ናብ ሽወደን

3.ንመንግስቲ ሕድሽ ተዋህቦ ስልጣን


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com