Friday , June 14 2024
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Valentin Flauraud/ Keystone via AP)

WHO: ብምኽንያት ለበዳ ኦሚክሮን ገለ በዓላት ክስረዙ ጸዊዑ

ኣብ መላእ ዓለምና ብፍጥነት ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኦሚክሮን ምኽንያት ብምግባር ሰባት ናይ በዓል መደባቶም ክስርዙ ከም ዝግባእ ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ኣተሓሳሲቡ።

“ካብ ህይወትካ ዝጠፍእ በዓልካ ክስረዝ ይሓይሽ” ዝበለ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣድሓኖም ገብረየሱስ፥ ሕጂ “ባህ ዘይብለና እውን እንተኾነ ንህይወትና ንምዕቃብ በዓላትና ክንስርዝ ከድልየና እዩ” ክብል ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣመሪካ ዓብላሊ ጅር ቫይረስ ኮሮና ኦምክሮን ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ እዚ መተሓሳሰቢ እቲ ውድብ ዝወጽእ ዘሎ። ብመሰረት ቴድሮስ እዚ ጅር ካብ ደልታ ንላዕሊ እዩ ዝላባዕ ዘሎ።

ኣብ ዓለምና ንፈረንሳን ጀርመንን ሓዊስካ ብርክት ዝበላ ሃገራት ንምልባዕ እዚ ሕማም ንምዕጋት ትርር ዝበሉ ናይ ጒዕዞ መምርሒታት ኣተኣታትየን ኣለዋ። ብዘይካዚ ሆላንድ ኣብ ንበዓል ክሪስማስ ምኽንያት ብምግባር ዕጽዋ ኣጽኒዓ’ላ። እዚ እናኾነ ፕረሲደንት ጆ ባይደን ዕጽዋ ከተኣታቱ መደብ ከም ዘይብሉ ዋይት ሃውስ ትማል ሰንበት ኣመልኪቱ። ላዕለዋይ ክኢላ ሕማማት ለበዳ እታ ሃገር ዶክተር ኣንቶኒ ፎሲ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መጠንቀቕታ እዚ ሓድሽ ጅር ንዝተኸትቡ እውን ከይተረፈ ከጥቆ ከም ዝኽእል ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ዜጋታት ኣመሪካ ናብ ስፔይን፥ ፊንላንድ፥ ጫድን ሊባኖስን ሓዊስካ ናብ ሸሞንተ ሃገራት ከይጓዓዙ ማእከል ምቊጽጻርን ምክልኻልን ለበዳታት ኣመሪካ ከምኡውን ክፍሊ ጒዳያት ወጻኢ ብሓባር ኣብ ዘውጽእዎ መተሓሳሰቡ ኣጠንቂቖም ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com