Sunday , June 16 2024
Credit: Christine Odén/Sveriges Radio

ሓድሽ ተርእዮ፡ ኣስራሕቲ ካብ ገዝኦም ኮይኖም ምስራሕ ክቕንሱ ይደልዩ

ቊጽሮም እናወሰኽ ዝመጹ ኣስራሕቲ ኣብ ሰሙን ስራሕ ሰራሕተኛታቶም ኣብ ጥቓኦም ክህልዉ ይመርጹ ምህላዎም፡ በዚ ዳ ነቲ
ብርሕቀት ምስራሕ ዝምልከት ሕግታቶም ክግምግሙ ጀሚሮም ከምዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ኒውስ ሽወደን ሓቢሩ። እዚ
ለውጢ ዝመጽእ ዘሎ ብርሕቀት ምስራሕ ሰባት ዝያዳ ኣፍረይቲ ክገብሮም ከም ዝኽእል መጽናዕትታት ኣብ ዝሕብሩሉ ዘለዉ እዋን
እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋቭለ ፋኩልቲ ጥዕናን ሞያዊ መጽናዕትን ፕሮፌሰር ጉናር በርግስትሮም፡ ኣስራሕቲ ኣብ ሃዋህው ስራሕ ዝሓሸ
ቁጽጽር ክህላዎም ከም ዝደልዩ ይዛረብ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com