Sunday , June 16 2024
Credit: Police and Swedish Customs.

ሚልዮናት ዝዋግኡ ዘይቲ ኣምፈታሚን ኣብ ጥርሙዝ ቢራ ተረኺቡ

ጉምሩክ ሽወደን (ቱልቨርከት) ኣብዚ ዓመት ዋግኡ ሚልዮናት ክሮና ዝግመት 80 ሊትሮ ዘይቲ ኣምፈታሚን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ከምዝእተወ ተገሊጹ። እዚ ዘይቲ ነቲ ተቓሚሙ ዝዳሎ መነቓቕሒ ድራግ ኣምፈታሚን ሳልፌት ንምስራሕ ዝውዕል እዩ። በዓል
መዚ ስታቲስቲክስ ጒምሩኽ ሽወደን ኣምፌታሚን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከእቱ ካብ ዝጅምር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት እዚ ናይ ሕጂ
ዝዓበየ መጠን ምዃኑ ገሊጹ’ሎ ። ኣብዚ ሰሙን ክልተ ሰባት ኣብ ማልም ቢራ ኣምሲሎም ዘይቲ ኣምፈታሚን ኮንትሮባንድ
ከእትዉ ተኸሲሶም ኣብ መስርሕ ፍርዲ ይርከቡ። ክልቲኦም ነቲ ገበን ኣይወዓልናዮን ክብሉ ናይ እምነት ክሕደት ቃሎም ሂቦም
ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com