Saturday , April 13 2024

ሳፖ “ፒ.ኬ.ኬ ኣብ ሽወደን ሽበራ ንምምዋል ይጽዕር ኣሎ”

Credit: Johan Nilsson/TT

ብፒ.ኬ.ኬ ዝፍለጥ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሽወደን ንጥፈታት ምወላ ግብረሽበራ የካይድ ከምዘሎ ኣገልግሎት ስለያ ሽወደን ሳፖ ከሲሱ። ፒ.ኬ.ኬ ኣብ ሽወደንን ሕብረት ኤውሮጳን ከም ግብረሽበራዊ ትካል ዝተመደበ ኮይኑ፡ ማዕከኑ ንምስሳስን ዓመጽን ምፍርራሕ ይጥቀም ከምዘሎ እዩ ዝንገር። ንጥፈታት ፒ.ኬ.ኬ ኣብ ሽወደን ኣዝዩ ዓብዪ ጒዳይ ኮይኑ ክረአ ዝጀመረ ቱርኪ ንኣባልነት ሽወደን ኣብ ኔቶ ንምጽዳቕ ድሕሪ ዘቕረበቶ ቅድመ ኲነት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com