Sunday , June 16 2024

ሄልሲንኪ፥ ናይ ኣስታት 120 ሽሕ ሰባት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ኢድ ዘይምልከቶ ሰብ ይኣቱ

ብሰንኪ እቲ ብ 30 ሚያዝያ ኣብ ክፍሊ ቁልዕነትን ትምህርትን ዝተረኽበ ምፍራስ ሓበሬታ፥ ክሳብ 120 ሽሕ ተማሃሮ፡ ኣለዪትን
ሰራሕተኛታትን ዝምልከት መረዳእታ ኣብ ኢድ ዘይምልቶ ሰብ ምእታዉ ከተማ ሄልሲንኪ ብቕድሚ ትማል ሰኑይ ኣብ ዝሃበቶ
ጸብጻብ ተገሊጹ። እቲ ዝርዝር ሓበሬታ፡ ኣስማት ተጠቀምትን ኢ-መይልን ናይ ኩሎም ኣስታት 40 ሽሕ ሰራሕተኛታት እታ ከተማ፡
ከምኡ’ውን ኣድራሻታትን ውልቃዊ ኮድ መንነትን ናይ ኣስታት 80 ሽሕ ተማሃሮ፡ ወለድን ኣባላት ሰራሕተኛታትን ዝሓቖፈ እዩ
ተባሂሉ’ሎ።
"ብዘይካዚ፡ እቲ ገበነኛ ን ክፍሊ ትምህርቲ ዝምልከቱ ትሕዝቶታት ኔትወርክ ድራይቭ ረኺቡ'ዩ" ክብል ጸሓፊ ዲጂታላዊ ጒዳያት
ከተማ ሄልሲንኪ ሃኑ ሄይኪነን ብቕድሚ ትማል ሰኑይ ገሊጹ። እቶም ኔትወርክ ድራይቭታት ዓሰርተታት ሚልዮናት ሰነዳት ዝሕዙ
ኮይኖም–መብዛሕትኦም ሰነዳት ልዑል ሓደጋ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ዘየስዕቡ ምዃኖም እዚ መግለጺ ከተማ ሄልሲንኪ ይሕብር።
ብተወሳኺ ምስጢራዊ ወይ ተኣፋፊ ውልቃዊ ሓበሬታ ዝሓዙ ሰነዳት ዝሕዙ እዮም፡፡ እዚ ከምኒ ሓበሬታ ክፍሊት ዓማዊል ፍልማዊ
ትምህርቲ፣ ምስ ድሕነት ተመሃሮ ዝተኣሳሰር ሓበሬታታት፣ ዝርዝር ገምጋም ፍሉይ ድሌታት፣ ብዛዕባ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃን

ዕረፍቲ ሕክምናን፥ ከምኡ’ውን ኣብ ክፍሊ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ዘጠቓልል እዩ። እቲ ገበነኛ ጨሪሱ ከይግለጽ ተባሂሉ እተመደበ
ሓበሬታ ገለ ሰባት እውን ረኺቡ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ’ሎ።
“እቲ ዘሕዝን ግን ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ገበነኛ እንታይ ዓይነት ዳታ ረኺቡ ክኸውን ከምዝኽእል ቅኑዕ ገምጋም ክንህብ
ኣይከኣልናን። ኣብዚ እዋን እዚ ክንነግረኩም እንኽእል፡ ምእንቲ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ክፍሊ ትምህርቲ ክዳለዉሎም ክመጹ
ዝኽእሉ ሓደጋታት እዮም” ክብል ፈጻሚ ዳይረክተር ክፍሊ ቁልዕነትን ትምህርትን ከተማ ሄልሲንኪ ሳቱ ያርቨንካላስ ገሊጹ’ሎ።
"እዚ ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ዳታ ኮይኑ፡ ንዓማዊልናን ሰራሕተኛታትናን ዘሕዝን ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል'ዩ" ክብል ኣብ ከተማ
ሄልሲንኪ ኣካያዲ ከተማ ጁካ-ፔካ ኡዩላ ወሲኹ ገሊጹ። ኡዩላ ብቕድሚ ትማል ሰኑይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ እቲ ጥሕሰት
ካብ ወጻኢ ሃገራት ከምዝተበገሰ፡ መንነት ናይቲ ገበነኛ ግን ምስጢር ኮይኑ ከምዘሎ ኣፍሊጡ። "ምዕባለታት ጸጥታናን ቊጽጽር
መሳርሒታት ጽገናናን እኹል ኣይነበረን" ክብል ተኣሚኑ። እቲ ግህሰት ኣብ ድሮ ሰዓታት 30 ሚያዝያ ከምዝተፈጸመ ይእመን ክብል
ካብ ክፍሊ ፖሊስ ሄልሲንኪ ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ ይሕብር። ከተማ ሄልሲንኪ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ኢንትራኔታ
"ጥርጣረ ትራፊክ" ምስተረኸበ ተኸታቲላ ኔራ እያ። ሄይኪነን ብ ባሕቲ ግንቦት ንሄልሲንጊን ሳኖማት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ
ጥርጡር ትራፊክ መበገሲኡ ካብ ሩስያ ክኸውን ከምዝኽእል ገሊጹ’ሎ።
ፖሊስን ተሓላቒ ድሕነት ዳታን ብዛዕባ እቲ ምፍራስ ዳታ ፍሉይ መርመራ ከፊቶም ኣለዉ፡፡ “ከተማ ሄልሲንኪ ኣብዚ እዋን’ዚ ግዳይ
ናይቲ ገበን ኮይና ኣላ፡ ፖሊስ ቅድሚ ፍርዲ ንዝገብርዎ መርመራ ዘድልዮም ኩሉ ሓበሬታ ክትህብ እያ። ዜጋታት ምስ ፖሊስ ክራኸቡ
ኣየድልዮምን እዩ” ክትብል ምክትል ሓላፊት ፖሊስ ክፍሊ ፖሊስ ሄልሲንኪ ሄይኪ ኮፐሮይነን ትማሊ ሰኑይ ሓቢራ’ላ። ኣብ ኤጀንሲ
መጓዓዝያን መራኸቢታትን ፊንላንድ (ትራፊኮም) ክኢላ ድሕነት ዳታ ማቲያስ መሲያ ብወገኑ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃቦ
መግለጺ፡ እቲ ምጥሓስ ዳታ ብመንጽር ብዝሒ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ገሊጹ።
“እዚ ኣብ ምምሕዳር ከተማና ዝዓበየ ምዝራቚ ዳታ ክኸውን ይኽእል'ዩ" ክብል ኣጉሊሑ። ከምዚ ዓይነት ምጥሓስ ዳታ
ብቐጻሊ ምስ ገበን ዝተኣሳሰርን ብፋይናንሳዊ ረብሓ ዝድረኽን ምዃኑ ዝገለጸ መሲያ፡ እዚ ማለት እቲ ዳታ ነቶም ግዳያት ንምፍታን
ክውዕል ተኽእሎ ከምዘሎ ወሲኹ ኣመልኪቱ።
"ሃከራት ዳታ ይሰርቁ፡ ሓሓሊፎም ድማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ገንዘብ ንምምንዛዕ" ይብል መሲያ። ከንቲባ ከተማ ሄልሲንኪ ጁሃና
ቫርቲየነን (NCP) ብቕድሚ ትማሊ ሶኑይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤክስ ዝተፈጸመ ምዝራቚ ዳታ ከምዝተሓዘነ ብምግላጽ፡ እታ ከተማ
ኣብ መጻኢ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ንምክልኻል ስጉምቲ ከምዝወሰደት ኣረጋጊጹ። ሱር ጠንቂ ናይቲ ገበን ብዕምቆት ክምርመር
እውን ቃል ኣትዩ። እቲ ገበነኛ ኣብ ርሑቕ መእተዊ ሰርቨር ንዘሎ ተቓላዕነት ብምምዝማዝ ናብ ውሽጣዊ መርበብ ከምዝኣተወ
ይእመን። ሄይኪነን ትማሊ ሶኑይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ነቲ ተቓላዕነት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ናይ ምትዕርራይ ፓች ከምዝተዳለወ፡
እንተኾነ ግን ገና ኣብቲ ክፍሊ ብዘይተፈልጠ ምኽንያታት ከምዘይተተግበረ ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com