Friday , July 12 2024
Credit: Johan Nilsson/TT

ትንበያ ህቦብላ–ደቡባዊ ሽወደን

ብሽነከ ምዕራብ ሽወደን ህቦብላ ዝዓብለሎ ኲነታት ኣየር ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን፥ ሎም ረቡዕ ኣብ ገለ ክፋል ደቡባዊ ሽወደን ብርቱዕ መሸንቦባን በርቂን ክረአ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ፡፡ በዚ ድማ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ሽወደን ንመብዛሕትኡ ከባቢ ጎታላንድን ንገለ ክፋል ቨርምላንድን ኣመልኪቱ “ብጫ ዝሕብሩ መጠንቀቕታ” ኣውጺኡ’ሎ። እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ባቡራት፣ ጽርግያታት ተሽከርከርቲ ሞተርን ምዝንባዕ ከስዕብ ካብኡ ሓሊፉ ድማ  ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከስዕብን ምዃኑ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com