Sunday , June 16 2024

ኖርወይ፥ ዋጋ ኣባይቲ መሊሱ ይውስኽ

ዋላ እኳ ስክፍታታት ልዑል መጠን ወለድ እንተሃለወ፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዋጋታት ኣባይቲ ኣብ ኖርወይ መሊሱ ምውሳኹ ተፈሊጡ።
ደላሎ ኣባይቲ ኣብ ዕዳጋ ዝያዳ ገዛውቲ ከምዘለዉን ካብ ዓደግቲ ብዙሕ ዝያዳ ወለድ ከምዘለዉን ይሕብሩ’ለዉ። ሃገራዊ ትካል
ንብረት ኖርወይ ዝኾነ Eiendom Norge ኣብ መላእ ሃገር ማእከላይ ዋጋታት ብ 0.9% ከምዝወሰኸን ካብኡ ንላዕሊ ድማ ኣብ
ገለ ከተማታት እቲ ወሰኽ ብርእዩ ምዃኑን ይሕብር። እዚ ከም’ቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ብ1.2% ወርሓዊ ወሰኽ ዋጋታት ዝለዓለ
ኣይኮነን፡፡ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓመት’ዚ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዋጋታት ካብ’ዚ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ 8.2% ወሰኽ
ኣርእዩ’ሎ። መራሒ ናይ’ቲ ትካል ሄኒንግ ላውሪድሰን፡ “ኣብ ክልቲኡ ዓመታት ማለት 2022ን 2023ን ኣብ ኣብ ተመሳሳሊ
እዋን ካብ ዝነበረ መጠን ዝልዕል’ዩ” ኢሉ። እዘን ዓመታት “ኣብተን ቀዳሞት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ናይቲ ዓመት ሓያል ወሰኽ
ዋጋታት” ከምዘርኣያ፡ ሕጂ ኸኣ ዝለዓለ ወሰኽ ምህላዉ ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com