Tuesday , June 25 2024
Credit: BO AMSTRUP/AFP

ኣብ ድምጺ ሕብረት ኤውሮጳ ጸጋማውያን ሰልፍታት ይዕወቱ

ሃገራውያንን ሕሉፋት የማናውያንን ሰልፍታት ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ ምርጫ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓወት ኣመዝጊቦም። ይኹን እምበር ኣብ ኖርዲክስ ዝያዳ ደገፍ ዝረኸባ ጸጋማውያንን ሓምለዋይን ውድባት ክኾና እንከለዋ፡ ሃገራውያን የማናውያን ውድባት ግና ደገፎም ክነኣስ ኮይኑ እዩ ተወዲኡ። ዋና ተንታኒት ናይቲ ኣብ ኮፐንሃገን ዝመደበሩ ትካል ቲን-ታንክ ኣውሮጳ ክርስቲን ኒሰን ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ “ሰለስቲአን ሃገራት ኖርዲክ ኣንጻር እዚ ኣብ ዝተረፈ ሃገራት ኤውሮጳ ዝረአ ዘሎ ኣሰካፊ ኣንፈት ሕሉፍ የማናዊነት ምዃነን ዘርኢ ወሳኒ ኣጋጣሚ እዩ ኔሩ” ክትብል ገሊጻ’ላ

እዚ እናኾነ ሰልፊ ማእከል ዝበዝሕ ድምጺ እኳ እንተሰኣነ፡ ኣብዚ ሰልፊ ኣብ ቅድሚት እትስለፍ ኤማ ዊስነር ግን ክልቲኡ መንበሮም ኣብ ባይቶ ኤውሮጳ ክሕዙ ብምኽኣሎም ከም እተሓጎሰት ሓቢራ። ብኻልእ መዳይ ንመጀመርታ ግዜኡ ሰልፊ ዲሞክራትና ካብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ኣዝዩ ዝትሕት ውጽኢት ረኺቡ’ሎ። መራሒ እቲ ሰልፊ የሚ ኦከሶን፡ ብዛዕባ’ዚ ኣብ መደምደምታ ቅድሚ ምብጽሖም፡ ነቲ ጎስጓስ ምርጫን ውጽኢቱን ክትንትንዎ ክግደዱ ምዃኖም ይዛረብ። ጸጋማዊ ሰልፊ ካብ ዝኾነ ካልእ ሰልፊ ንላዕሊ ክውስኽ እንከሎ፡ ላዕለዋይ ሕጹዮም ጆናስ ሾስተድ ድማ ኩለን ኣብ ጸጋማዊ ፖለቲካዊ ጽላት ዘለዋ ሰልፍታት ዝግብአን ድምጺ ብምውሳኹ፡ ነቲ ምርጫ “ዘገርም ምቕልባስ” ክብል ጠቒስዎ’ሎ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com