Tuesday , June 25 2024

ክሮኤሽያ ኣብ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን 2024 ተፈታውነታ ኣዝዩ ይውስኽ

Credit: Jessica Gow/TT

ኣብ ሽወደን ከተማ ማልሞ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ሎሚ ዓመት፥ ክሮኤሻዊ ቤቢ ላዛኛን እስራኤልዊት ኤደን ጎላንን ብተዓዘብቲ ዝበዝሐ ተፈታውነት ምርካቦም ይንገር ኣሎ። ብፍላይ እቲ ክሮኤሽያዊ ደራፋይ ንሰሙን መመላእታ ኲባንያታት ዝወራረዱሉ ፍቱው ተወዳዳሪ ክኸውን እንከሎ፡ እስራኤላዊት ጎላን ግና ብኣንጻሩ ተፈታውነታ ምንካይ ኣርእዩ እዩ። ሽወደን ኣብዚ ውድድር ብኖርወጃውያን ማናቱ ማርከስን ማርቲነስን ዝተወከለት ኮይና፡ ክልቲኦም ኣብ ማልሞ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን ምስ ካልኦት ተወዳደርቲ ጽቡቕ ዕርክነት ምፍጣሮም ገሊጾም ኣለዉ። እዚ እናኾነ፥ ብ ኣሽሓት ዝቚጸሩ ደገፍቲ ፍልስጤም ዝኾኑ ሰልፈኛታት ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ጎደናታት ማልሞ ወጺኦም እስራኤል ኣብ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ብምስታፋ ተቓውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ። እቲ ተቓውሞ ብተዛማዲ ብሰላማዊ መንገዲ ብውሑዳት ማእሰርቲ ጥራይ ከምዝሓለፈ ፖሊስ ገሊጾም። ዝሓለፈ ሓሙስ እስራኤላዊት ድምጻዊት ኤደን ጎላን ናብ መዛዘሚ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ምሕላፋ ዝፍለጥ እዩ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ከተማ ማልሞ ንዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዝምልከት ናይ ሓሶት ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይዝርጋሕ ምህላዉ ተፈሊጡ። ሬድዮ ሽወደን ፒ 4 ማልሞሁስ ከም ዝጸብጸቦ፡ እቲ ናዕቢ ዘርኢ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ሓቀኛ እኳ እንተኾነ፥ ናይ ሕጂ 2024 ዘይኮነ ናይቲ ኣብ 2009 ሽወደን ምስ እስራኤል ናይ ቴኒስ ግጥም ዋንጫ ቅድሚ ምክያዳ ኣብ ዳቪስ ዝተኻየደ ሰልፊ ምዃኑ ተሓቢሩ። ፖሊስ ኣብ ማልሞ ኣብ ዝካየድ ሰሙን ዩሮቪዥን ናይ ሓሶት ወረታትን ናይ ሓሶት ሓበሬታን ክውስኽ ምዃኑ ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com