Saturday , April 13 2024
Credit: Janerik Henriksson/TT, Sveriges Geologiska undersökning, SGU.

ድሕሪ ጠሊ ክረምቲ ደረጃ ማይ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ይበጽሕ

ኣብ ደቡብ ሽወደን ዝርከብ ትሕተ-ምድራዊ ዕቋር ማይ ክሳብ ኣፉ ምሉእ ምዃኑ ካብ ጂኦሎጂካዊ ዳህሳስ ሽወደን ዝወጸ ሓድሽ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ብዙሓት ከባቢታት እታ ሃገር ብሰንኪ ደረቕ ኩነታት ኣየር ብሕጽረት ማይ ተሃስዮም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ካብ ውሕጅ ዝመጽእ ኮይኑ፡ ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ክፋላት እታ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠመ ጥልል ዝበለ ክረምቲ ምዃኑ ሬድዮ ሽወደን ፒ4 ዮንሾፒንግ ጸብጺባ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com