Tuesday , June 25 2024
Yakiv Liashenko/Anadolu via Getty Images

ሩስያ ኣብ ዩክሬን ግላይድ ቦምብ ትጥቀም ኣላ።

ሩስያ ኣብ ዩክሬን እትገብሮ መጥቃዕቲ ንምድልዳል "ግላይድ ቦምብ" ዝተባህለ ዋግኡ ዝሓሰረ ግና ኸኣ ኣዝዩ ኣዕናዊ ኣጽዋር
ትጥቀም ምህላዋ ተሓቢሩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ሩስያ ኣብ ከባቢ ካርኪቭ ስግረ-ዶባዊ ምግስጋስ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን፥ ልዕሊ
200 ካብዚ ቦምባታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ ንሰሜናዊት ከተማ ዩክሬን ቮቭቻንስክ ንምድብዳብ ኣብ ጠቕሚ
ውዒሎም ኣለዉ፡፡ ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝሓላፈ መጋቢት ጥራይ 3000 ከምዚኦም ቦምባታት ኣብ ልዕሊ እታ
ሃገር ከምዝተደርበዩ ገሊጾም ኣለዉ።
ሓላፊ ፖሊስ ቮቭቻንስክ ኦሌክሲ ካርኪቭስኪ፡ ጽልዋ ናይ ግላይድ ቦምብ ብቐረባ ርእዩ። "ድሕሪ መጥቃዕቲ ግላይድ ቦምብ
ዝገልጽ ቃላት የለን" ይብል። ሩስያ ብብዝሒ ምጥቃማ ግላይድ ቦምብ ብተዛማዲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተራእየ ምዕባለ ኮይኑ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንሓይልታት ዩክሬን ኣዕናዊ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ግላይድ ቦምባታት ኣብ ልዕሊ ኣረጊት ቦምባታት ሶቭየት ተዓጻፊ
ክንፊን ሳተላይት ናቪጌሽንን ብምውሳኽ እዩ ዝስራሕ። ርካሽ ግን ከኣ ኣዕነውቲ እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ብማእከል ትንታነ ፖሊሲ
ኤውሮጳ (CEPA) ዝወጸ ጸብጻብ፡ ነታ ኣብ ሓደ እዋን ብኸቢድ ዕርድታት ዝነበራ ቁልፊ ምብራቓዊት ከተማ ኣቭዲቭካ ኣብ
ወርሒ ለካቲት ኣብ ምምራኽ ወሳኒ ምዃኖም ገሊጹ።
ሕጂ ሓይልታት ሩስያ ንሰሜናዊት ከተማ ካርኪቭ ንምጥቃዕ ብግላይድ ቦምብ ይጥቀሙ ኣለዉ። ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ንምምካቶም
ተቓሊሳ እያ። ሓላፊ ፖሊስ ቮቭቻንስክ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ሓይልታት ሩስያ ዝግስግሱሉ ዘለዉ ዞባ ካርኪቭ ኣብ ቅድመ ግንባር ዶባዊ
ዓድታት ንምውጻእ ክሕግዝ ጸኒሑ’ዩ። ኣብታ ናይ ፖሊስ መኪንኡ ደው ኢሉ፡ መጠን መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ይነግረና።
“ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ኣዋርሕ፡ ብዙሕ ግዜ ብግላይድ ቦምባታት ተሃሪምና ኢና፡ ምናልባት ኣብ ሰሙን ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ
ቦምባታት… ኣብዚ ወርሒ’ዚ ግን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣዝዩ ዝበዝሕ ቦምባታት ረኺብና ኣለና” ይብል። ሩስያ ብብዝሒ
ስላይድ ቦምባታት ክትእክብ ትኽእል እያ፡ ምኽንያቱ ብቐሊሉ ስለዝፈርዩ።

"እቲ ነታጒ ዝኾነ ክፋል ብመሰረቱ ልሙድ ነጻ ዝወድቕ ሓጺናዊ ቦምባ ኮይኑ፡ ሩስያ ካብ ዘመነ ሶቭየት ኣማኢት ኣሽሓት ኣብ
መኽዘን ኣለዋ" ይብል ፕሮፌሰር ጃስቲን ብሮንክ፡ ክኢላ ሓይሊ ኣየርን ወተሃደራዊ ቴክኖሎጅን ኣብ ሮያል ዩናይትድ ሰርቪስ
ኢንስቲትዩት (ሩሲ)።
“ፖፕ-ኣውት ዝዓይነቱ ክንፊ ተገጢምዎም ኣሎ፡ እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ቦምባ ምስ ተደርበየ፡ ኣዝዩ ነዊሕ ርሕቀት ንኽንሳፈፍ
ንኽወጽእ ክወድቕ እዩ።”
እቲ ዝተተሓሓዘ ናይ ሳተላይት መምርሒ ስርዓቶም፡ ብተዛማዲ ልዑል ትኽክለኛነት ንዝተቐመጠ ቦታ ዕላማ ምግባር የኽእል።
ብመሰረት ፕሮፌሰር ብሮንክ፡ ኣገባብ ናይቶም ቦምባታት ንሩስያውያን ብዙሕ ናይ ሓደ ብሚልዮናት ዝቑጸር ሚሳይል ዝሰርሖ ስራሕ
ይህቦም፡ እንተኾነ ግን ብክፋል ናይቲ ወጻኢታት። ንሱ፡ ግላይድ ኪት – ብብዝሒ ዝፍረዩን ብመካኒካዊ መዳይ ቅልል ዝበሉን – ኣብ
ልዕሊ ቦምባታት ሶቭየት ይውሰኹ ይብል፡ ካብዚኦም ሩስያውያን ብዙሕ ቀረብ ኣለዎም – እዚ ማለት ድማ ​​ዋጋ ንሓደ ኣጽዋር
"ኣብ ከባቢ ካብ 20 ሽሕ ክሳብ 30 ሽሕ ዶላር (15,700 ፓውንድ" ክኸውን ይኽእል። -£23,600)". እቲ ኣምር ሓድሽ
ኣይኮነን። ጀርመናውያን ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ንፍሪትዝ-ኤክስ ኣዋፊሮምዋ። ኣብ 1990ታት ሰራዊት ኣመሪካ ንባህላዊ ናጻ
ምውዳቕ ቦምባታት ዝመርሕ ጭራ ፍንጭሕታን መምርሒ ጂፒኤስን ዝውስኽ Joint Attack Direct Munition ወይ JDAM
ዝበሃል ትካል ኣማዕቢሉ። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ኣብ ዒራቕን ኣፍጋኒስታንን ሓዊሱ ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ኣለዉ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com