Sunday , June 16 2024
Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060

መንግስቲ ሽወደን … ጉዳይ ስለያ ኣሜሪካ: መዕለቢ ረኺቡ ይብል

ኣመሪካ: ኣብ ረብሓታት ሽወደን ትስሊ ኔራ ንዝብል ክሲ ኣመልኪታ: ኣመሪካ ንዝሃበቶ መብርሂ: መንግስቲ ሽወደን ከም እተቐበሎ ተገሊጹ።

እንተ ንሕና እዚ ጒዳይ መፍትሒ ከም ዝረኸበን ናብ ቀጻሊ ስራሕና ከነተኲርን ከም ዘለናን ኢና ንኣምን ክብል ሚኒስተር ምክልኻል: ፒተር ሁልትክቪስት: ገሊጹ’ሎ።

ዝሓለፈ ዓመት: ሬድዮ ዴንማርክ ምስ ከምኒ SVT ዝኣመሰሉ ካልኦት ሚድያታት ብምትሕብባር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ: ኣገልግሎት ስለያ ኣመሪካ ኣብ መርበባት ኮምፕዩተር ክፍሊ ስለያ ሽወደን (Saab) ስለያዊ ስራሕ ምክያዱ ኣቃሊዐን ምንባረን ዝፍለጥ እዩ።

እዚ ስለያ ኣብ ዓመታት 2012-2014 እዩ ኣጋጢሙ ተባሂሉ’ሎ።

መንግስታት ሽወደንን ዴንማርክን ነዚ ጒዳይ ኣመልኪተን: ኣመሪካ መግለጺ ክትህብ ርክባት ከካይዳ ምጽንሐን ሚኒስተር ምክልኻል: ፒተር: ንኮሚተ እቲ ሚኒትስትሪ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣፍሊጡ’ሎ።

ብመሰረት ካብ ዴንማርክን ኣመሪካን ዝረኸብናዮ መብርሂ: እዚ ሽግር ከም እተፈትሐን ንቕድሚት ከነተኲር ከም ዘሎናን ኣብ ስምምዕ በጺሕና’ለና ኢሉ’ሎ–እቲ ሚኒስተር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com