Tuesday , July 16 2024

ተሸለምቲ ኖቤል ተሓጽዮም።

መንእሰይ ሽውደናዊt ኣክቲቪስት ግሬታ ቶንበሪ ካብዞም ኣህጒራውያን ተሸለምቲ ሓንቲ እያ ተባሂሉ’ሎ። ካብቶም ተሸለምቲ ኣክቲቪስት ኣሚናቱ ሓይደር ‘ውን ከም ዘለዎ ተፈሊጡ’ሎ። ካብ 1980 ጀሚሩ ኣብ ዙርያ ብከላ ከባቢ፥ ስግኣታት ኑክሌርን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝበዛ ማእከል ጌሮም ንዝንቀሳቐሱ ኣክቲቪስታት ብኣዳለውቲ ሽልማት ስቶክሆልም ንሽልማት ክሕጸዩ ምጽንሖም ይፍለጥ።

ዓመታዊ 100 ዝኾኑ እማመታት ናብዚ ሸላሚ ትካል ዝመጹ ኮይኖም እቲ ትካል ኣብ ታሕሳስ ንዝወሃብ ሽልማት ብጥንቃቐ ከም ዝሓርዮም ይፍለጥ። ዛጊት 174 ተሸለምቲ ካብ 70 ሃገራት ከም ዝተረቚሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ናይ ሎሚ ዓመት ካብ ቻይና፥ ሽወደንን ብራዚልን ዝተረኽቡ እዮም ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com