Friday , July 12 2024

ኣገዳሲ ሰሚናር ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ 19

ኣካል ምምሕዳር ከተማ ስቶክሆልም ዝኾነ ባህላዊ ማእከልን ሃርሞኒ ሚድያን ብሓባር ብምኻን ኣብዘዳለናዮ ሰሚናር ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም።

ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ መብርሂ ክህቡና ተዓዲሞም ዘለው ክኢላታት ስፒሻሊስት ዶር. ቴድሮስ ኣማኒኤል ከምእውን መኣዛ ያሬድ ተስፋማርያም ክኢላ ጥዕናዊ ሓበሬታ እዮም።

ኣብዚ ብማሕበራዊ መራኸብታት ሃርሞኒ ሚድያ ብመንገዲ ዙም ዓርቢ ዕለት 26 መጋቢት 2021  ልክዕ ሰዓት 18:00 ዝካየድ ሰሚናር

  • ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19፡ ክንፈልጦም ዝግበኣና ኣገደስቲ ሓበሬታታት
  • ዘለኩም ሕቶታት ብዛዕባ ክታበትን ምስኡ ተታሓሓዘ ነገራትን ከተቅርቡ ምስትደልዩ ናብ ኢመይልና  info@harmonymedia.se ክትልኩልና ትኽእሉ።
  • ሕማም ኮቪድ-19 ንምስዓር ፍልጠትኩም ክብ ንምባልን
  • ናብ ንቡር ሂወትና ንኽንምለስ ዘለኩምድሌት ንምንጽብራቕን ሕቶታትኩምን ተሳታፍነትኩምን ንጽበ።

All viktig information du behöver känner till om vaccination mot COVID-19 – Ett webinar på Tigrinska.

Region Stockholms Transkulturellt Centrum tillsammans med Harmony media bjuder er till ett interaktivt webinar om all viktig information om vaccinationen mot COVID-19.  I detta webinar medverkar hälsokommunikatör från Transkulturellt Centrum och specialistläkare i Allmänmedicinen .

Webinariet ska sändas av Harmony media och online genom social media

Förbered redan nu era frågor om vaccinationen till expertpanelen eller ni kan skicka frågorna i förhand till info@harmonymedia.se

Medverkande:

Meaza Yared Tesfamariam, Hälsokommunikatör

Dr. Tedros Amanuel, specialistläkare i Allmänmedicinen

Datum : 26 mars kl. 18:00

Moderator: Mehari Abraham, Harmony Media


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com